Ideale Concurrentie strategie: De Logische Keuze voor een Niche

‘Pakken wat je pakken kan’ is in tijden van crisis vaak de benadering voor sales en new business. Logisch, want de orderportefeuille moet goed gevuld zijn en blijven. Alleen zitten veel industriële (maak)bedrijven daardoor nog steeds in de positie dat ze teveel doen voor te veel klanten. Er is geen focus. Zonder die focus zijn groeiambities nauwelijks waar te maken.

 

Risico's op een rij

Gebrek aan focus tast meerdere zaken aan. Alle afdelingen in uw industrieel (maak)bedrijf hebben er last van. Engineers stoeien met de ontwikkeling van producten. Marketeers weten niet wat ze moeten communiceren. Sales werkt zich een slag in de rondte.

Deze onduidelijke situatie levert onrust en stress op.

Door gebrek aan focus stagneert de groei op de lange termijn, zowel in innovatie, ontwikkeling, omzet als winst. Uiteindelijk heeft dit alles zijn weerslag op de bedrijfswaarde. Dit zet de toekomst van deze bedrijven op de tocht.
 

Richting, rust en regelmaat

Kiezen voor focus heeft zo zijn voordelen. Het geeft richting, rust en regelmaat en zorgt ervoor dat het bedrijf gezien wordt als een echte specialist. Hierover later meer.

Focus stelt de organisatie in staat om nieuwe en betere oplossingen te bedenken en ontwikkelen. Het betekent nog beter worden in waar men al goed in is.

“TEUN daagt je uit om keuzes te maken en
focus aan te brengen”

Joost van Aaken, Managing Director ARODO

Zo koos ARODO uit Arendonk (BE) na het adviestraject van TEUN voor een focus op verpakkingsoplossingen voor hoogwaardige poeders. Op deze manier creëerde het bedrijf een eigen niche.

Bij TEUN gunnen we ieder industrieel (maak)bedrijf zo'n niche. Waarom? Omdat de keuze voor een niche het mooiste is wat een bedrijf zichzelf kan schenken. Daar geloven we in en dat ervaren onze opdrachtgevers iedere dag.

Focusstrategie industrie

Ideale concurrentiestrategie

Er zijn meerdere manieren om tot een eigen niche te komen. Tijdens adviestrajecten zien we dat opdrachtgevers veelal kiezen voor een specifieke klantgroep, markt of marktsegment. Combineren we dit met de unieke waarden van uw bedrijf, product of dienst, dan spreken we feitelijk over de differentiatiefocus strategie.

Deze strategie noemen we bij TEUN ook wel de 'ideale concurrentiestrategie’.

Wie kiest, wordt gekozen.

Maakbedrijven die deze strategie hanteren, kiezen veelal voor een nieuwe of aangescherpte propositie. Een propositie die richting geeft aan uw gehele organisatie: van innovatie naar commercie, van directie tot support.

En belangrijker: het zorgt voor aantrekkingskracht. Want wie kiest, wordt gekozen.

Tegelijkertijd begrijpen we dat de boodschap tot focus soms weerstand oproept. Maar van breed naar smal gaan, betekent niet meteen 'nee zeggen' tegen bestaande of minder ideale klanten. Het betekent in de loop van de tijd een 'switch' maken.
 

Specialist in de markt

Het is algemeen bekend dat specialistische bedrijven met een duidelijke propositie succesvol zijn. De ideale concurrentiestrategie heeft namelijk drie belangrijke voordelen:

  • Aanbrengen van focus: helpt bij het maken van keuzes, zeker op het gebied van marketing en sales
  • Gezien worden als specialist: leidt tot een gunstigere onderhandelingspositie
  • Marges kunnen omhoog: heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat.

Dit is hét moment: er is een groeiende behoefte aan specialisten in de industrie.

Gezien de groeiende behoefte aan specialisten is de keuze voor de ideale concurrentiestrategie een win-winsituatie.

Concurrentiestrategie Maakindustrie

De juiste inspanningen

Op basis van de ideale concurrentiestrategie kunt u vervolgens onderzoeken hoe uw producten en/of diensten het beste te vermarkten zijn. Want enkel het hebben van een specialisme en propositie, levert nog geen nieuwe klanten op.

Daar is meer voor nodig.

Zo zorgt de inzet van industriële marketing ervoor dat u zowel zichtbaarheid als een voorkeurspositie verkrijgt, waardoor potentiële klanten niet meer om u heen kunnen.

Dit vraagt echter wel om enige aanpassing bij sales, gezien het B2B koopproces in de Maakindustrie zo drastisch veranderd is. Die gedaantewisseling gaat ook over een betere samenwerking met marketing.

Whitepaper: De Toekomst van het Nederlandse Maakbedrijf

De Toekomst
van het Nederlandse
Maakbedrijf

De whitepaper over duurzame groei, het sluiten van de deal en vier tips om nóg beter zaken te doen.

Lees de whitepaper

Conclusie

Veel industriële (maak)bedrijven hebben of krijgen het lastig door een gebrek aan focus. De groei stagneert, zowel in innovatie, ontwikkeling, omzet als winst. Uiteindelijk heeft dit alles zijn weerslag op de bedrijfswaarde.

Toch weten steeds meer maakbedrijven de impasse te doorbreken.

Zij hanteren immers de ideale concurrentiestrategie: ze brengen focus aan, creëren een eigen niche en definiëren een nieuwe of aangescherpte propositie.

Zoals u nu weet, werpt dit zéker zijn vruchten af.

Benieuwd wat de ideale concurrentiestrategie u op kan leveren en hoe u dit aanpakt? Maak dan een afspraak. We laten u zien hoe dit werkt en tot welke resultaten dit leidt.