De gedaantewisseling van sales bij het maakbedrijf

Het gaat over het algemeen goed met de Nederlandse maakindustrie en ondernemers zijn gematigd positief over de nabije toekomst. Gematigd, want er zijn ontwikkelingen die maakbedrijven nauwlettend in de gaten houden. Neem bijvoorbeeld de Brexit, de druk om te verduurzamen én de groeiende digitalisering. Dit laatste punt heeft grote gevolgen voor de rol van sales.